• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

    "สถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ" .
 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: LemonGrass Retreat Resort
 
ข่าว อัพเดท !
Update News |

ศึกษาและสร้าง template การอาชีวศึกษาอ่านเพิ่มเติม

โครงการ the network of speaking englishอ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคใต้อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยการวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคพัฒนาวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นและเทคนิคสุราษฎร์ธานีอ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีอ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 4/2559อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติอ่านเพิ่มเติม

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 3/2559อ่านเพิ่มเติม

จัดโครงการปฐมสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559อ่านเพิ่มเติม

Information
หน่วยงานในสถาบันฯ

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
2 Online
9 Today
30 Yesterday
82 Week
306 Month
3,886 Year
3,886 Total
Record: 151 (05-10-2017)
You ip address : 54.92.201.232
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th