สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลอาคาร สถานที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลอาคาร สถานที่ ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 19 รายการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 6 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 7 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 10 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 รายการ
  รวม 42 รายการ
 
 

แสดงรายการอาคาร สถานที่ ของ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ลำดับ วันที่ได้รับ รายการ วิธีได้มา งบปี จำนวน ราคา/หน่วย ผู้เบิก
1 21 พ.ย. 2557 อาคารคอนกรีตเสริมเหล้ก 4 ชั้น พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3 ,000 ตารางเมตร อื่นๆ 2557 1 หลัง 26,220,740.00 none :
2 543 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 441 ตารางเมตร อื่นๆ 2557 1 หลัง 4,000,000.00 none :
3 12 เม.ย. 2553 อาคารคอนกรีตเสริมเหล้ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร อื่นๆ 2553 1 หลัง 16,358,500.00 none :
4 12 มิ.ย. 2521 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 768 ตารางเมตร อื่นๆ none 1 หลัง 2,000,000.00 none :
5 15 ก.ค. 2525 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,440 ตารางเมตร อื่นๆ none 1 หลัง 4,980,000.00 none :
6 10 ก.ค. 2523 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย 1,350 ตารางเมตร อื่นๆ none 1 หลัง 1,580,000.00 none :
7 7 พ.ค. 2522 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย 1,350 ตารางเมตร อื่นๆ none 1 หลัง 1,549,500.00 none :
8 7 พ.ค. 2522 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย 1,350 ตารางเมตร อื่นๆ none 1 หลัง 1,549,500.00 none :
9 2 พ.ย. 2521 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย 1,050 ตารางเมตร อื่นๆ none 1 หลัง 1,549,500.00 none :
10 3 มิ.ย. 2537 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร สอบราคา 2537 1 หลัง 1,026,777.00 none :
11 5 ส.ค. 2516 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,000 ตารางเมตร อื่นๆ none 1 หลัง 3,498,000.00 none :
12 20 ต.ค. 2553 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,088 ตารางเมตร อื่นๆ 2553 1 หลัง 8,986,000.00 none :
13 22 พ.ค. 2516 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย 2,226 ตารางเมตร สอบราคา none 1 หลัง 300,000.00 none :
14 19 มี.ค. 2532 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 3,000 ตารางเมตร อื่นๆ none 1 หลัง 7,849,223.00 none :
15 4 ก.พ. 2545 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร อื่นๆ 2545 1 หลัง 9,790,000.00 none :
16 20 มิ.ย. 2543 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,880 ตารางเมตร อื่นๆ 2543 1 หลัง 21,339,905.00 none :
17 2 ก.ค. 2541 อาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร อื่นๆ 2541 1 หลัง 23,500,000.00 none :
18 16 พ.ย. 2532 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1ล024 ตารางเมตร อื่นๆ none 1 หลัง 4,800,000.00 none :
19 16 มิ.ย. 2532 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 810 ตารางเมตร อื่นๆ none 1 หลัง 4,000,000.00 0000 :

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
22 Today
23 Yesterday
22 Week
554 Month
2,773 Year
2,773 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th