สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลอาคาร สถานที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลอาคาร สถานที่ ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 19 รายการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 6 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 7 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 10 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 รายการ
  รวม 42 รายการ
 
 

แสดงรายการอาคาร สถานที่ ของ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ลำดับ วันที่ได้รับ รายการ วิธีได้มา งบปี จำนวน ราคา/หน่วย ผู้เบิก
1 19 ก.พ. 2556 อาคาร 17 อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ อาคารแผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว มีชั้นลอย ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 31.50 เมตร ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2556 วงเงินที่ได สอบราคา 2554 1 หลัง 6,000,000.00 2103-ช่างเชื่อมโลหะ :
2 22 ก.พ. 2554 อาคาร 16 อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,088 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2554 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 9,089,000 บาท การใช้งาน ใช้งานห้องสมุ สอบราคา 2554 1 หลัง 9,089,000.00 0001-ฝ่ายวิชาการ :
3 12 ก.พ. 2552 อาคาร 15อาคารสำนักงาน งานปกครอง ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 126 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2552 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 900,000 บาท การใช้งาน ใช้เป็นสำนักงาน ง สอบราคา 2552 1 หลัง 900,000.00 0003-ฝ่ายพัฒนานักศึกษา :
4 543 อาคาร 14อาคารอเนกประสงค์ ลักษณะอาคาร เป็นอาคารใช้ในงานกิจกรรมของวิทยาลัย มีพื้นที่ใช้สอย 3,740 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2552 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 9,000,000 บาทและ ปีงบประมาณ 2554 อื่นๆ none หลัง none :
5 5 ก.พ. 2551 อาคาร 7อาคารงานอาคารและสถานที่ ลักษณะอาคาร เป็นอาคาร 1 ชั้น ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2541 วงเงินที่รับการจัดสรร 240,000 บาท การใช้งาน ใช้เป็นโรงเก็บของ งานอาคาและสถานที่ สอบราคา 2541 1 หลัง 240,000.00 none :
6 11 ก.พ. 2552 อาคาร 5อาคารเรียนสาขาวิชาการบัญชี, ห้องสมุด, ห้อง Internet (ห้องสมุด) ลักษณะอาคาร เป็นอาคารโรงฝึกงาน จำนวน 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ2551-2552 วงเงินที สอบราคา 2552 1 หลัง 21,000,000.00 0000 :
7 5 ก.พ. 2551 อาคาร 4 โรงฝึกงานอาคารสาขาวิชาเครื่องกล,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลักษณะอาคาร เป็นอาคารโรงฝึกงาน จำนวน 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2551 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 21 สอบราคา 2551 1 หลัง 21.00 2101-ช่างยนต์ :
8 18 ก.พ. 2541 อาคาร 3อาคารสาขาวิชาก่อสร้าง, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะอาคาร :เป็นอาคารโรงฝึกงาน จำนวน 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อ ปีงบประมาณ 2541 วงเงินที่ไ สอบราคา 2541 1 หลัง 20,278,575.00 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง :
9 25 มิ.ย. 2539 อาคาร 2 อาคารสามัญสัมพันธ์ ขนาด 2,400 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 วงเงินที่ได้รับจัดสรร 14,385,505 บาท การใช้งาน ชั้นที่ 1: อาคารเรียน, ห้องพักครูสามัญสัมพันธ์, ห้องพยาบาล ชั้นที สอบราคา 2539 1 หลัง 14,385,505.00 0001-ฝ่ายวิชาการ :
10 25 ก.พ. 2539 อาคาร 1 อาคารอำนวยการ 3 ชั้น ขนาด ประมาณ 1,400 ตารางเมตรก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 วงเงินที่ได้รับจัดสรร 9,845,523 บาท การใช้งาน ชั้นที่ 1: สำนักงานฝ่ายบริหาร, กิจการนักเรียน นักศึกษา งานประชาสัมพั สอบราคา 2539 1 หลัง 9,845,523.00 0001-ฝ่ายวิชาการ :

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th