สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลสถานประกอบการในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
จำนวนสถานประกอบการ ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 6 แห่ง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 32 แห่ง
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 1 แห่ง
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 3 แห่ง
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 35 แห่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 55 แห่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 แห่ง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4 แห่ง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 1 แห่ง
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 39 แห่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 แห่ง
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 52 แห่ง
  รวม 228 แห่งสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ของ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ รายละเอียด เบอร์โทรศัพท์
1 บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด(สาขาหลังสวน) 234 หมู่ที่ 4 ถนนชุมพร-หลังสวน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 077-541887-8
2 บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี จำกัด (สาขาเกาะสมุย) 205/8 หมู่ 1 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสุมย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 077-415600-1
3 บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ฯ จำกัด (สาขาบ้านตาขุน) 120/20 หมู่ 4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน
4 บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี จำกัด (สาขาดอนสัก) 53/14 หมู่ 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 077-371039 , 251259 โทรสาร 077-251260
5 บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี จำกัด (สาขาท่าทองใหม่) 87/9 หมู่ 2 ตำบลทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290 077-277900 โทรสาร 077-277949
6 บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี จำกัด (สาขาเวียงสระ) 65/2 หมู่ 9 ถ.สุราษฎร์-ทุ่งสง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 077-363040-3 โทรสาร 077-363039
7 บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 68/45 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์ธานี-พุนพิน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-282323 , 284900-1 โทรสาร 284902
8 บริษัท ประดิษฐ์พงษ์มอเตอร์ จำกัด 339 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-285956
9 บริษัท ธานีดีเซลวิศวกรรม จำกัด 118 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-282058 ,077-248893 โทรสาร 077-272708
10 บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด 37/5 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-285038-40 โทรสาร 077-285048
11 บริษัท วี.เอส.อาร์. ออโต้เซลล์ จำกัด 90/6-14 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-200052-5
12 บริษัท สยามนิสสันสุราษฎร์ธานี จำกัด 48/3 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์ธานี-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-200560-2 โทรสาร 077-200564
13 บริษัท สสุ จำกัด 200 ม. 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-204000,288880-3 , 204001
14 บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด 297/4 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-286890-3 โทรสาร 077-286218
15 บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (สาขา กม.5) 28/3 ม.3 ถ.สุราษฎร์ธานี-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-200121-5
16 บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด (สาขาเกาะสมุย) 57/48 หมู่ที่ 4 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 077-234334-5
17 บริษัท อู่ไก่ จำกัด 73 ม.2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-269318 077-269323
18 ร้าน พรประเสริฐผ้าเบรค 47/5 หมู่ 5 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 077-311251
19 ร้าน สุราษฎร์เซฟตี้เบรค 210/6 ม. 1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077 - 204555-6 โทรสาร 077-204556
20 ศูนย์ซ่อมรถยนต์ ทวีศักดิ์ เจริญยนต์ 116 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี 33 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร.077-289589,081-6062705โทรสาร 077-289589
21 ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อัมรินทร์ เซอร์วิส 12/3 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 081-9787600 , 089-9093770
22 หน่องออโต้เซอร์วิส 4/40 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 081-0113847
23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.ซี.แทรกเตอร์ 83/26 หมู่ที่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-220215
24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล 38/2-10 ม.2 ถ.สุราษฎร์ธานี-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-200208 โทรสาร 077-200758
25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล(สาขาเวียงสระ) 89 หมู่ที่ 2 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 077-951555-9
26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางใหญ่บอดี้เซอร์วิส 85/17 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 (077) 289402 , 01-9787218 โทรสาร 077-289413
27 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามคาร์ออโต้เซอร์วิส 80/6 หมู่ 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 081-2729484
28 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์แทรคเตอร์ 160/72 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย 55 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-272234, 220388-9 , 01-8944451
29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ฟลูอิด 83/26 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077 - 220215,081-8950659
30 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 3 เค คาร์ เซอร์วิส 80/11 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-405868,081-6771655 , 081-5696774
31 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามเจริญยนต์ 88/1 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-226382
32 อู่ 3 เอ็มออโต้ 20/12 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077- 224235 , 081-7973171
33 อู่ BS Service 55/1 หมู่ที่ 4 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 089-8670793
34 อู่ GM Service 120/143 ม.1 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-222912 , 089-7298789
35 อู่ KS เซอร์วิส 110/96 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 086-8150236
      รวม     35 แห่ง

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
21 Today
23 Yesterday
21 Week
553 Month
2,772 Year
2,772 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th