สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลครุภัณฑ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 1 รายการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 14 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 15 รายการ
  รวม 0 รายการ

 

แสดงรายการครุภัณฑ์ ของ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบปี จำนวน ราคา/หน่วย ผู้เบิก
1 15 ม.ค. 2558 15 ม.ค. 2558 7110-007-0009-582-001 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก ตกลงราคา 2558 1 ชุด 4,500.00 งานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 0000
2 12 ม.ค. 2558 12 ม.ค. 2558 7110-006-0010-582-001 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนขนาดกลาง ตกลงราคา 2558 1 ตัว 1,300.00 งานการเงิน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 0000
3 6 ม.ค. 2558 6 ม.ค. 2558 7440-001-0014-582-001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19 นิ้ว ตกลงราคา 2558 1 อื่นๆ 3,500.00 งานบริหารงานทั่วไป : 0000
4 22 ธ.ค. 2557 22 ธ.ค. 2557 4610-007-0001-581-001-012 เครื่องกรองน้ำ ชนิด 4 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง สอบราคา 2558 12 เครื่อง 7,000.00 งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 0000
5 22 ธ.ค. 2557 22 ธ.ค. 2557 4330-001-0008-581-001 เครื่องปั๊มน้ำบาดาลแบบจุ่ม ขนาด 3 เฟส 3 แรงม้า พร้อมติดตั้ง สอบราคา 2558 1 เครื่อง 50,000.00 งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 0000
6 22 ธ.ค. 2557 22 ธ.ค. 2557 6120-003-0002-581-001 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA สอบราคา 2558 1 เครื่อง 340,000.00 งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 0000
7 7 เม.ย. 2558 7 เม.ย. 2558 7310-012-0002-581-001 ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร ประกอบด้วย 1. เตาแก๊สสแตนเลสพร้อมโต๊ะวาง 2 หัวเตา 4 ชุด 2. ชุดอ่างล้างสแตนเลส พร้อมก๊อก หลุมเดียวมีที่พัก 4 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์สแตนเลส 4 ชุด 4. เตาอบแก๊ส ขนาด 4 ถาด 2 สอบราคา 2558 1 อื่นๆ 2,075,000.00 แผนกอาหารและโภชนาการ : 0000
8 16 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2558 4140-001-0003-591-001-024 พัดลมโคจร ขนาด 15 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตกลงราคา 2559 24 ตัว 1,510.00 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 0003-ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
9 16 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2558 4140-001-0004-591-001-006 พัดลมติดผนัง ขนาด 15 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตกลงราคา 2559 6 เครื่อง 1,510.00 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 0003-ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
10 28 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2558 3416-001-0002-591-001 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 พร้อมอุปกรณ์ สอบราคา 2559 5 เครื่อง 294,785.00 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 2102-ช่างกลโรงงาน
11 23 ธ.ค. 2558 23 ธ.ค. 2558 2340-003-0006-593-0001 รถยนต์ (เก๋งสองตอน) เลขทะเบียน กย.4546-นศ บริจาค 2559 1 อื่นๆ 30,000.00 งานพัสดุ (ยานพาหนะ) : 0000
12 1 ธ.ค. 2558 1 ธ.ค. 2558 7440-001-0005-593-003-004 เครื่องพิมพ์ Brother รุ่น Laser Jet HL-545ODN บริจาค 2559 2 เครื่อง 21,990.00 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 1 ธ.ค. 2558 1 ธ.ค. 2558 7440-001-0005-593-002 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-680ND บริจาค 2559 1 เครื่อง 15,900.00 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14 1 ธ.ค. 2558 1 ธ.ค. 2558 7440-001-0004-593-001 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ยี่ห้อ EPSON รุ่น L220 บริจาค 2559 1 เครื่อง 4,990.00 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 30 พ.ย. 2558 30 พ.ย. 2558 7330-001-0009-592-001 เครื่องปั๊มน้ำ ขนาด 1*1 นิ้ว ตกลงราคา 2559 1 เครื่อง 3,650.00 งานอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช : 0000

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
23 Today
23 Yesterday
23 Week
555 Month
2,774 Year
2,774 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th