สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลครุภัณฑ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 1 รายการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 0 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 14 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 15 รายการ
  รวม 0 รายการ

 

แสดงรายการครุภัณฑ์ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลำดับ วันที่ได้รับ วันที่เบิก หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ วิธีได้มา งบปี จำนวน ราคา/หน่วย ผู้เบิก
1 12 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2560 7440-001-003-603-085 เครื่องพิมพ์ FujiXEROX บริจาค 2560 1 เครื่อง 7,200.00 งานศูนย์บ่มเพาะ : 0000
2 14 ก.พ. 2560 14 ก.พ. 2560 4120-001-0004-606-080-081 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 30000 BTU ตกลงราคา 2560 2 เครื่อง 38,000.00 แผนกคอมพิวเตอ์(ห้องคอม10) : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 27 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2559 6730-002-0003-601-005 จอรับภาพชนิดแขวนมอเตอร์ไฟฟ้า สอบราคา 2560 1 อื่นๆ 9,900.00 แผนกคอมพิวเตอ์(ห้องคอม10) : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 27 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2559 7730-003-0002-601-067 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สอบราคา 2560 1 เครื่อง 56,900.00 แผนกคอมพิวเตอ์(ห้องคอม10) : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 27 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2559 7110-013-0022-601-004 ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ สอบราคา 2560 1 อื่นๆ 6,900.00 แผนกคอมพิวเตอ์(ห้องคอม10) : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 27 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2559 7440-002-0002-601-004 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ SwitchGigabyte 48 Port สอบราคา 2560 1 ชุด 77,000.00 แผนกคอมพิวเตอ์(ห้องคอม10) : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 27 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2559 7110-007-0004-601-227-266 เก้าอี้ผู้เรียนขาเหล็ก บริจาค 2560 40 ตัว 900.00 แผนกคอมพิวเตอ์(ห้องคอม10) : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 27 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2559 7110-006-0022-601-174 เก้าอี้ผู้สอน สอบราคา 2560 1 ตัว 1,200.00 แผนกคอมพิวเตอร์(ห้องคอม10) : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 27 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2559 7110-007-0004-501-309 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ผู้สอน 120 ซม. สอบราคา 2560 1 ตัว 1,920.00 แผนกคอมพิวเตอ์(ห้องคอม10) : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 27 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2559 7440-001-0002-601-616-656 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell OptiFlex 3046 (41เครื่อง) สอบราคา 2560 41 เครื่อง 29,500.00 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 27 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2559 5835-001-0001-003-010 เครื่องขยายเสียง ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมโครโพน บริจาค 2560 1 ชุด 12,500.00 ห้องพละ : 0000
12 1 ก.พ. 2559 1 ก.พ. 2559 7440-001-0005-592-095 UPS Cleanline TR-3000 3KVA/2.4Kw ตกลงราคา 2559 1 เครื่อง 37,450.00 ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารเรียน 3 : none
13 1 ก.พ. 2559 1 ก.พ. 2559 7440-001-0005-592-094 UPS Cleanline TR-3000 3KVA/2.4Kw ตกลงราคา 2559 1 เครื่อง 37,450.00 ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารเรียน 3 : none
14 1 ก.พ. 2559 1 ก.พ. 2559 7440-001-0005-592-093 UPS Cleanline TR-3000 3KVA/2.4Kw ตกลงราคา 2559 1 เครื่อง 37,450.00 ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารเรียน 3 : none

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
21 Today
23 Yesterday
21 Week
553 Month
2,772 Year
2,772 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th