สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอน ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูล หลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 0 รายการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 16 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 5 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 32 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 2 รายการ
  รวม 58 รายการ
 

แสดงหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ลำดับ รายการ
1 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้ากำลัง)
3 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
4 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคอุตสาหการ)
5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (อิเล็กทรอนิกส์)
6 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคการผลิต)
7 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (อิเล็กทรอนิกส์)
8 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
9 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เครื่องกล)
10 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง)
11 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (โลหะการ)
12 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคโลหะ)
13 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างก่อสร้าง)
14 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไฟฟ้ากำลัง)
15 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เครื่องกล)
16 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างก่อสร้าง)
  ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ กรุณาเลือกหน้า :

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
23 Today
23 Yesterday
23 Week
555 Month
2,774 Year
2,774 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th