สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอน ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูล หลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 0 รายการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 16 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 5 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 32 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 2 รายการ
  รวม 58 รายการ
 

แสดงหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลำดับ รายการ
1 ปวช.การบัญชี
2 ปวช.การตล่าด
3 ปวช.การเลขานุการ
4 ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 ปวช.ธุรกิจค้าปลีก
6 ปวช.วิจิตรศิลป์
7 ปวช.การออบแบบ
8 ปวช.คอมพิวเตอร์กราฟิก
9 ปวช.เสื้อผ้าแฟชั่น
10 ปวช.แฟชั่นดีไซต์
11 ปวช.อาหารและโภชนาการ
12 ปวช.ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
13 ปวช.คหกรรมเพื่อการโรงแรม
14 ปวช.การโรงแรม
15 ปวช.การโรงแรม(Mini EP)
16 ปวช.การโรงแรม(ทวิภาคี)
17 ปวช.การท่องเที่ยว
18 ปวส.การบัญชี
19 ปวส.การตลาด
20 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21 ปวส.การจัดการทั่วไป
22 ปวส.คอมพิวเตอร์กราฟิก
23 ปวส.คอมพิวเตอร์กราฟิก(ม.6)
24 ปวส.อาหารและโภชนาการ
25 ปวส.อาหารและโภชนาการ(ม.6)
26 ปวส.อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี)
27 ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
28 ปวส.คหกรรมเพื่อการโรงแรม
29 ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม
30 ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม(ม.6)
31 ปวส.บริการอาหารและเครื่องดื่ม(ทวิภาคี)
32 ปวส.การท่องเที่ยว(ทวิภาคี)
  ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ กรุณาเลือกหน้า :

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th