สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลงบประมาณ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 24.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 26.00 บาท
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 5.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 7.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 14.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 13.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1.00 บาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
  รวม 0.00 บาท
 

แสดงรายการรายรับ / รายจ่าย ของ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดงบประมาณ รายการ ประเภท จำนวนเงิน
1 2559 งบอื่น ๆ รายจ่ายอื่นๆ ได้รับจัดสรร 2,956,500.00
2 2559 งบอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี ได้รับจัดสรร 5,238,655.00
3 2559 งบอุดหนุน จัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 8,880,850.00
4 2559 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรร 9,000,000.00
5 2559 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ค่าครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร 1,290,000.00
6 2559 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้รับจัดสรร 10,333,700.00
7 2559 งบดำเนินงาน เงินเดือน ได้รับจัดสรร 37,054,080.00
รวมรายรับ 74,753,785.00
รวมรายจ่าย 0.00
คงเหลือ 74,753,785.00

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
21 Today
23 Yesterday
21 Week
553 Month
2,772 Year
2,772 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th