สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลงบประมาณ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 24.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 26.00 บาท
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 5.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 7.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 14.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 13.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1.00 บาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
  รวม 0.00 บาท
 

แสดงรายการรายรับ / รายจ่าย ของ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดงบประมาณ รายการ ประเภท จำนวนเงิน
1 2559 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบ เรียนฟรี 15 ปี ได้รับจัดสรร 1,845,000.00
2 2559 งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรียนฟรี 15 ปี ได้รับจัดสรร 2,081,925.00
3 2559 งบอุดหนุน อุปกรณ์การเรียน เรียนฟรี 15 ปี ได้รับจัดสรร 1,008,090.00
4 2559 งบอุดหนุน ค่าหนังสือ เรียนฟรี 15 ปี ได้รับจัดสรร 4,383,000.00
5 2559 งบอุดหนุน รหัสผลผลิต เรียนฟรี 15 ปี ได้รับจัดสรร 14,257,850.00
6 2559 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารเรียนและปฎิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ได้รับจัดสรร 7,056,000.00
7 2559 งบดำเนินงาน ปวช. รหัสผลผลิต ปวช.งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ได้รับจัดสรร 50,000.00
8 2559 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 198,000.00
9 2559 งบดำเนินงาน ปวส. รหัสผลผลิต ปวส ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 1,400,000.00
10 2559 งบดำเนินงาน ปวช. รหัสผลผลิต ปวช ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 200,000.00
11 2559 งบดำเนินงาน ปวส. รหัสผลผลิต ปวส ได้รับจัดสรร 4,990,500.00
12 2559 งบดำเนินงาน ปวช. รหัสผลผลิต ปวช ได้รับจัดสรร 3,510,200.00
13 2559 งบดำเนินงาน เงินประจำตำแหน่ง ได้รับจัดสรร 6,349,288.58
14 2559 งบดำเนินงาน เงินเดือน ได้รับจัดสรร 51,373,120.31
รวมรายรับ 98,702,973.89
รวมรายจ่าย 0.00
คงเหลือ 98,702,973.89

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
21 Today
23 Yesterday
21 Week
553 Month
2,772 Year
2,772 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th