สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลงบประมาณ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 24.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 26.00 บาท
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 5.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 7.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 14.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 13.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1.00 บาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
  รวม 0.00 บาท
 

แสดงรายการรายรับ / รายจ่าย ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดงบประมาณ รายการ ประเภท จำนวนเงิน
1 2559 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารเรียน ได้รับจัดสรร 53,050,000.00
2 2559 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ ใช้จ่าย 873,100.00
3 2559 งบดำเนินงาน เงินประจำตำแหน่ง ใช้จ่าย 6,770,500.00
4 2559 งบดำเนินงาน เงินเดือน ใช้จ่าย 36,378,300.00
5 2559 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารเรียน ได้รับจัดสรร 53,050,000.00
6 2559 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร 873,100.00
7 2559 งบดำเนินงาน เงินประจำตำแหน่ง ได้รับจัดสรร 6,770,500.00
8 2559 งบดำเนินงาน เงินเดือน ได้รับจัดสรร 36,378,300.00
รวมรายรับ 150,121,900.00
รวมรายจ่าย 44,021,900.00
คงเหลือ 106,100,000.00

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
11 Today
71 Yesterday
170 Week
1,721 Month
7,291 Year
9,427 Total
Record: 109 (21-07-2017)
You ip address : 54.156.92.140
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th