สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลงบประมาณ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 24.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 26.00 บาท
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 5.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 7.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 14.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 13.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1.00 บาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
  รวม 0.00 บาท
 

แสดงรายการรายรับ / รายจ่าย ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดงบประมาณ รายการ ประเภท จำนวนเงิน
1 2560 งบอื่นๆ ใช้จ่าย 152,100.00
2 2560 งบอุดหนุน ใช้จ่าย 5,440,400.80
3 2560 ค่าครุภัณฑ์ ใช้จ่าย 245,740.00
4 2560 ค่าสาธารณูปโภค ใช้จ่าย 2,542,580.37
5 2560 ค่าวัสดุ ใช้จ่าย 2,252,191.48
6 2560 ค่าใช้สอย ใช้จ่าย 692,082.46
7 2560 ค่าตอบแทน ใช้จ่าย 3,100,290.00
8 2560 เงินเดือนประจำตำแหน่ง ใช้จ่าย 2,622,900.00
9 2560 ค่าจ้างชั่วคราว ใช้จ่าย 9,069,842.02
10 2560 ค่าจ้างประจำ ใช้จ่าย 1,112,460.00
11 2560 เงินเดือน ใช้จ่าย 27,754,136.67
12 2559 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารเรียน ได้รับจัดสรร 53,050,000.00
13 2559 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ ใช้จ่าย 873,100.00
14 2559 งบดำเนินงาน เงินประจำตำแหน่ง ใช้จ่าย 6,770,500.00
15 2559 งบดำเนินงาน เงินเดือน ใช้จ่าย 36,378,300.00
16 2559 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารเรียน ได้รับจัดสรร 53,050,000.00
17 2559 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร 873,100.00
18 2559 งบดำเนินงาน เงินประจำตำแหน่ง ได้รับจัดสรร 6,770,500.00
19 2559 งบดำเนินงาน เงินเดือน ได้รับจัดสรร 36,378,300.00
รวมรายรับ 150,121,900.00
รวมรายจ่าย 99,006,623.80
คงเหลือ 51,115,276.20

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
23 Today
23 Yesterday
23 Week
555 Month
2,774 Year
2,774 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th