สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลงบประมาณ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 24.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 26.00 บาท
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 5.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 7.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 14.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5.00 บาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 13.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8.00 บาท
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 1.00 บาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0.00 บาท
  รวม 0.00 บาท
 

แสดงรายการรายรับ / รายจ่าย ของ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดงบประมาณ รายการ ประเภท จำนวนเงิน
1 2559 งบอื่น ๆ เงินรายได้ ได้รับจัดสรร 2,768,633.00
2 2559 งบอื่น ๆ รายจ่ายอื่นๆ ได้รับจัดสรร 2,327,250.00
3 2559 งบอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี ได้รับจัดสรร 5,380,790.00
4 2559 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 600,000.00
5 2559 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าวัสดุ ได้รับจัดสรร 437,716.00
6 2559 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าใช้สอย ได้รับจัดสรร 1,437,884.00
7 2559 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน ได้รับจัดสรร 630,000.00
8 2559 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร 2,000,000.00
9 2559 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 241,080.00
10 2559 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ ได้รับจัดสรร 1,164,800.00
11 2559 งบดำเนินงาน ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ได้รับจัดสรร 1,116,640.00
12 2559 งบดำเนินงาน เงินวิทยฐานะ ได้รับจัดสรร 2,004,800.00
13 2559 งบดำเนินงาน เงินเดือน ได้รับจัดสรร 20,719,114.00
รวมรายรับ 40,828,707.00
รวมรายจ่าย 0.00
คงเหลือ 40,828,707.00

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
23 Today
23 Yesterday
23 Week
555 Month
2,774 Year
2,774 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th