สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
Information
อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าว : ศึกษาและสร้าง template การอาชีวศึกษา
22 สิงหาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : โครงการ the network of speaking english
18 สิงหาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคใต้
16 สิงหาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยการวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคพัฒนาวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นและเทคนิคสุราษฎร์ธานี
4 สิงหาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพภายในอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
11 กรกฏาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 4/2559
10 กรกฏาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
8 กรกฏาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 3/2559
29 พฤษภาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : จัดโครงการปฐมสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
27 พฤษภาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2559
16 พฤษภาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
23 มีนาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : รายงานตัว มอบตัว และขึ้นทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
30 มีนาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประกาศผลการสอบคัดเลือก
30 มีนาคม 2559

more info
หัวข้อข่าว : ประชุมฝึกอบรม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์
25 กุมภาพันธ์ 2559

more info
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 1/2559
24 มกราคม 2559

more info

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
4 Today
33 Yesterday
203 Week
665 Month
3,429 Year
3,429 Total
Record: 151 (05-10-2017)
You ip address : 54.225.36.143
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th