สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 19 รายการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 5 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 17 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 3 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 3 รายการ
  รวม 50 รายการ
 

แสดงรายการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ลำดับ ปีการศึกษา ชื่อสิ่งประดิษฐ์ งบประมาณ แผนก/ฝ่าย ชื่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา
1 2559 เก้าอี้กายภาพบำบัดผู้พิการช่วงล่างแบบอัตโนมัติ 2103-ช่างเชื่อมโลหะ 1.นายประภัส ชูประยูร 2.นายวุฒิพร โยธา 3.นายก้องเดช ทองพิทักษ์ นายชาญชัย แฮวอู
2 2559 ชุดช่วยอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุอำนวยความสะดวกสะอาดปลอดภัย 2103-ช่างเชื่อมโลหะ 1.น.ส.ชนิสรา รุ่งฉาย 2.พรรณธิภา ศฤงคาร นายชาญชัย แฮวอู
3 2559 รถเข็นสำหรับฉีดปุ๋ยน้ำและพ่นสารกำจัดวัชพืช none 1.นายนราชัย ศรีเพชรพูล 2.นายนันทวุฒิ เนียมมีสี 1.นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ 2.นายจิระพงศ์ อ่อนหนู
4 2559 ชุดวิเคราะห์และแจ้งเตือนทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศ 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1.นายธนกฤต จุรุวรรณ 2.นายณัฐพงศ์ พรมชาตรี 1.นายณัฎฐเอก ณัฐธนาน์ภัทรกุล
5 2559 เครื่องหว่านลูกหอยแครงสู่แปลงเลี้ยงกึ่งอัตโนมัติ 2103-ช่างเชื่อมโลหะ 1.นายฐิติพงศ์ บังศรี 2.นายทวีศักดิ์ มะยะเฉียว 1.นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ 2.นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ 3.นายเฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ 4.นายชาญชัย แฮวอู 5.นายณัฎฐเอก ณัฐธนาน์ภัทรกุล
  ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ กรุณาเลือกหน้า :

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
21 Today
23 Yesterday
21 Week
553 Month
2,772 Year
2,772 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.224.103.239
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th