สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 19 รายการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 5 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 3 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 2 รายการ
  รวม 35 รายการ
 

แสดงรายการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ลำดับ ปีการศึกษา ชื่อสิ่งประดิษฐ์ งบประมาณ แผนก/ฝ่าย ชื่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา
1 2559 สเปรย์ขจัดคราบจากเปลือกสัปปะรด แผนกวิชาการโรงแรม 2319-การโรงแรม 1. นางสาวอัญชริกา แซ่ลี้ 2. นางสาวศศิธร คิดประเสริฐ 3. นายทรงศักดิ์ มีชำนาญ 1. นางเกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสง
2 2559 การพัฒนาคุกกี้เนยสดเสริมผักโขม 15,000.00 แผนกอาหารและโภชนาการ 2318-อาหารและโภชนาการ 1. นางสาวนิศาชล วรเมธี 2. นางสาวเบญจพร ระบายสี 3. นายภัทรนันท์ มุสิกวงศ์ 1. นางมาลี ว่องเกษฎา 2. นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
3 2559 การพัฒนาโคมไฟจากหญ้าแฝก 30,000.00 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2308-คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1. นายอภิธาร เที่ยวแสวง 2. นางสาวณัชชา พงศ์ภัคประเสริฐ 3. นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์พฤกษ์ 1. นางชนัญญา สุวรรณวงศ์ 2. นายสามารถ เนียมมุณี
  ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ กรุณาเลือกหน้า :

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
4 Today
30 Yesterday
83 Week
299 Month
299 Year
299 Total
Record: 31 (11-08-2017)
You ip address : 54.166.168.243
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th