สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2559
ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ในแต่ละวิทยาลัย ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 1 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 19 รายการ
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 5 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 17 รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 3 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 0 รายการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 รายการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 3 รายการ
  รวม 50 รายการ
 

แสดงรายการ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ลำดับ ปีการศึกษา ชื่อสิ่งประดิษฐ์ งบประมาณ แผนก/ฝ่าย ชื่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา
1 2558 ศิลปะผสมกรอบรูปสลักดุนทองแดง 3.00 แผนกวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ 2305-ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ 1. นางสาวสิตานันท์ แจ่มใส 2. นางสาวสุนิสา จิตต์เพ็ง 3. นายนันทวัฒ์ รัตนพันธ์ 4. นายกิติศักดิ์ อนุโลม 5. นายชัยวุฒิ บุญประดิษธ์ 6. นายธนพล คงสงฆ์ 7. นางสาวจุรีรัตน์ อมรอรชร 8. นายธนัญชัย เป้ามั่น 9. นางสาวกัญญารัตน์ มากมา 10. น 1. นายสมพัก บัวหลวง 2. นายสมชาย น้อยทับทิม 3. นางสาวสมสมัย พลอินตา 4. นายสุวัฒน์ วิมสุวัฒน์
2 2558 เข็มขัดถักถมเงินนครประยุกต์ 3.00 แผนกวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรรและเครื่องประดับ 2305-ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ 1 นางสาว ก้านตา พันธรักษ์ราชเดช 2 นางสาว นิศารัตน์ ทองสีทอง 3 นาย ชัยวุฒิ บุญประดิษฐ์ 4 นาย ธนพล คงสงฆ์ 5 นางสาว อรดา นิลอุบล 6 นางสาว กัญญารัตน์ มากมา 7 นางสาว นิตยา สง่า 8 นาย ธนัญชัย เป้ามั่น 9 นาย จักรริน เกตุแดง 10 นางสาว ภัทริกา กิตติลิร 1. นายสมพัก บัวหลวง 2. นายสมชาย น้อยทับทิม 3. นางสาวสมสมัย พลอินตา 4. นายสุวัฒน์ วิมสุวัฒน์
3 2558 ชาชงสมุนไพรใบทุเรียนเทศเพื่อสุขภาพ 3.00 แผนกวิชาการบััญชี 2201-การบัญชี นางสาวปรางคณางค์ พลสวัสดิ์,นางสาวกัญญาวีร์ จงใจ,นางสาวสุดารัตน์ ขุนปริง นางสุภาภรณ์ แทรกสุข,นางวิติยา ชัยทิพย์,นางสุรีพร นวลนิรันดร์,นางโศภิต จันทิปะ,นางอัญญรัตน์ ยินดี
  ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ กรุณาเลือกหน้า :

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th