สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4,242 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,524 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1,347 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3,091 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3,006 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,033 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 860 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,490 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 874 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1,300 คน
  รวม 24,767 คน

กราฟแสดงสถิติ ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย

Line Chart
จำแนกตามระดับชั้น
จำแนกตามประเภทวิชา


แสดงนักเรียน นักศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล
1 5021040024 กิตติศักดิ์  บัวเพ็ชร
2 5221010182 ปณต  วงศ์ตุลาการ
3 5231010071 ศุภกิจ  อ๋องสุทธิ์
4 5231040136 นพวัฒน์  หวังประโยชน์
5 5321020020 อดิศักดิ์  ชัยนุรักษ์
6 5321030041 จักรินทร์  ดำเเม็ง
7 5321030060 อนุพล  ชุมมี
8 5321041106 ศักดา  บุญถึก
9 5321041166 ภานุวัฒน์  สิริภัทรธนากูล
10 5321061052 ธีรยุทธ  ชุมทอง
11 5331020044 พงศ์วริศ  ขุนนะ
12 5331041021 จิรพงค์  ชุมสงฆ์
13 5421010112 ธีระศักดิ์  จงกล
14 5421010168 สุเมธ  เดชทิม
15 5421010208 วันชนะ  บุญชูวงค์
16 5421015025 อดิศักดิ์  ฤทธิเดช
17 5421020139 ณัฐนันท์  ยอดมงคล
18 5421030041 กฤษฎา  กล่อมจิตร์
19 5421041069 กิตติศักดิ์  ทองจินดา
20 5421041162 ณัฐวุฒิ  โสภณรัตน์
21 5421042093 ถิรวัฒน์  ย้อยนวล
22 5421042097 นันธวุฒิ  สกล
23 5421042101 วรานนท์  แปะก๋งเส้ง
24 5421042122 พีระพล  สุวรรณชาติ
25 5421042159 ธันยพงศ์  คงตุก
26 5421042178 ฐิตริพงศ์  คงชีพ
27 5431010136 ธัญวุฒิ  บำเพิงรัตน์
28 5431021018 อรรถวุฒิ  มนูเนตร์
29 5431041044 จักรกฤษณ์  ณนคร
30 5431042013 พงศกร  หนูนิล
31 5521010007 คมสัน  จันทร์พิทักษ์
32 5521010013 ชนาธิป  อินทองคำ
33 5521010019 ธเนตร  แสนหาร
34 5521010028 ภาณุพงศ์  จันทรวรวงศ์
35 5521010053 ชินกฤต  ชายบรรจง
36 5521010099 ฉันท์ทัต  ดวงกมล
37 5521010101 ณัฐพล  โบศรี
38 5521010106 รณกร  กายทอง
39 5521010120 ณัฐวุฒิ  รัตนสุวรรณวุฒิ
40 5521010134 ศาสตรา  โสตพล
41 5521010148 มหชาติ  บุญช่วย
42 5521010184 คณิตสรณ์  คงเกื้อ
43 5521010185 ณัฐวุฒิ  สงวนพร้อม
44 5521010194 ปรเมศ  ธรรมสูน
45 5521010199 วายุ  อ่านคำเพ็ช
46 5521010201 วิสิทธิกานต์  พงศ์ปิตานนท์
47 5521010207 ณัฐพล  พุ่มรักชาติ
48 5521010215 ยะโส  มีชัย
49 5521010216 ยุรนันท์  ทองแท่น
50 5521010217 รณชัย  แซ่ลิ่ม
  ข้อมูลทั้งหมด 4242 รายการ กรุณาเลือกหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 »

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th