สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4,242 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,524 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1,347 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3,091 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3,006 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,033 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 860 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,490 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 874 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1,300 คน
  รวม 24,767 คน

กราฟแสดงสถิติ ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย

Line Chart
จำแนกตามระดับชั้น
จำแนกตามประเภทวิชา


แสดงนักเรียน นักศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล
1 5421010011 ชวิน  หมู่สะแก
2 5421010019 นที  ทองแดง
3 5421010054 ฉัตรชัย  ส่งแสง
4 5421010116 ปรีชา  ระฆังทอง
5 5421010117 พงศกร  สุขศรี
6 5421010150 ชาญณรงค์  พราหมณ์ทอง
7 5421010161 พงศ์ศิริ  คงนิมิตร
8 5421020078 วชิรวิทย์  ใสสุชล
9 5421020080 วัชรพงษ์  หงษ์สะทาน
10 5421020091 สหรัฐ  แก้วกรูด
11 5421020099 ธีรพงษ์  คล่องใจชน
12 5421020109 สิทธิชัย  รักษาผล
13 5421040025 ศักรินทร์  ศรีศักดิ์นา
14 5421040031 สัจจเทพ  กิ่งวิชิต
15 5421040117 สุศักดิ์  ทับแสงศรี
16 5521010004 ณรงค์กร  ธนูศิลป์
17 5521010016 ณัฐพล  คำมุงตา
18 5521010092 เลอพงศ์  นาคเพ่งพิศ
19 5521010095 กิตติพัฒน์  เสืออินทร์
20 5521010117 คเชนทร์  นครพัฒน์
21 5521010127 ณัฐพงศ์  หนูอิ่ม
22 5521020011 ประพจน์  ศุภการ
23 5521020025 รชต  นครพัฒน์
24 5521020033 สราวุธ  ทองคำ
25 5521020043 พัฒพงษ์  อ่ำศรี
26 5521020047 เจนณรงค์  คำศรี
27 5521020051 อัศนีย์  สิงหนาท
28 5521040012 ศักดิ์สิทธิ์  วงศ์วิทยะ
29 5521040029 สันติ  โคณะบาล
30 5521040042 วิวัฒน์  จันทร์อุดม
31 5521040064 พัลลภ  สุขเสวก
32 5521040080 จิรศักดิ์  สุทธิอาจ
33 5521040118 กานต์ชัย  เชื้อทอง
34 5521040164 ธนพล  จันทรัตน์
35 5521060014 นฤเบศร์  สุดสวาสดิ์
36 5531010036 ปกาศิต  เกิดมี
37 5531010067 ธีรศักดิ์  ราชยม
38 5621010001 กฤตมุข  โตตั้ง
39 5621010002 ชนาธิป  นาควิเชียร
40 5621010003 ชัยวัฒน์  ทับออย
41 5621010005 ณัฐวุธ  ประสารวุธ
42 5621010007 ทนงศักดิ์  วันภิคต
43 5621010008 ทศพล  วรรนิยม
44 5621010010 ธนโชติ  โชติชโลธร
45 5621010011 ธนากร  ชูชื่น
46 5621010012 ธนาธิป  ทองศิริ
47 5621010013 ธีรเดช  ผ่องฉวี
48 5621010014 นนทวัฒน์  มณีสาร
49 5621010015 บวร  สุดชา
50 5621010016 พงศกร  ศรีมาลา
  ข้อมูลทั้งหมด 1347 รายการ กรุณาเลือกหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th