สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4,242 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,524 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1,347 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3,091 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3,006 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,033 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 860 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,490 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 874 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1,300 คน
  รวม 24,767 คน

กราฟแสดงสถิติ ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย

Line Chart
จำแนกตามระดับชั้น
จำแนกตามประเภทวิชา


แสดงนักเรียน นักศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล
1 5121020051 วันเฉลิม  ฤทธิพัฒน์
2 5121020086 ปุณวิทย์  แก้วสะอาด
3 5121030010 ฉัตรมงคล  ใจจร
4 5221030110 ศราวุธ  สังข์ทอง
5 5221040079 วัชรินทร์  ปานธรรม
6 5221040142 พลเอก  อภิญญานันท์
7 5231030023 ศราวุธ  สุขบางพงศ์
8 5231040015 ธีรพล  คงเกษตร
9 5231220004 ดำรงค์  สุนทรสวัสดิ์
10 5321030021 นพดล  รักถิ่นเดิม
11 5321030030 วิธิชัย  โคไธสง
12 5321030048 จีระศักดิ์  ตั้นเคี้ยน
13 5321030078 อัตพงศ์  เพชรอาวุธ
14 5321040062 ธานินทร์  หญีตบึ้ง
15 5321040070 ปัญจพร  ฤกษ์อวยพร
16 5321040090 กฤษฎา  โดยเจริญ
17 5321060107 จีรกิตย์  ช่วยบำรุง
18 5331030021 วันฉัตร  เห้งทับ
19 5331050016 พิธยพล  ศรชัย
20 5421010111 ธีระวิทย์  มีลักษณ์
21 5421010199 อภิวัชร์  บุญมี
22 5421010202 พงศกร  เหมรา
23 5421020079 สมพงษ์  สุเมธานันต์
24 5421020120 ศุภชัย  สุวรรณสุทธิ์
25 5421020143 เทียนชัย  นวลกุล
26 5421030044 เขมชาติ  พร้อมมูล
27 5421030062 สิริพงศ์  เชี่ยวชำนาญ
28 5421040057 ปุณยวีร์  แช่มช้อย
29 5421040060 พิพัฒน์พล  ช่วยบุญชู
30 5421040068 วิรุฬห์  พันชูแร่
31 5421040069 ศุภกิจ  ภู่สามสาย
32 5421040074 สุชาติ  สิงหพันธ์
33 5421040161 ธนัชชา  วิเชียร
34 5421040168 พรภวิษย์  วรรณมาศ
35 5421040186 เอกสิทธิ์  อนุมาศ
36 5421040196 ณัฐวัตร  ศิริพันธ์
37 5421040210 พิชญพงศ์  เพชรรอด
38 5421040219 วรวิชญ์  แก้วเจริญ
39 5421040235 ฑีฆายุ  เหลียวพัฒนพงศ์
40 5421040244 รัฐภูมิ  ขันทอง
41 5421040253 ศักรินทร์  คงสุข
42 5421040275 จิราวุฒิ  จันทร์บ่อน้อย
43 5421040281 ธวัชชัย  เสนาน้อย
44 5421060040 อิทธิพงศ์  ไชยสาแล้
45 5421060135 นำโชค  ไชยวิศิษฎ์กุล
46 5421060167 ณัชพล  ทิพยธรรม
47 5431040020 นที  ยะลา
48 5431040116 ชูสิน  พัฒน์ชู
49 5431040123 กิตติพงศ์  พิชกรรม
50 5431050024 ศิริพงษ์  แสงพิทักษ์
  ข้อมูลทั้งหมด 3091 รายการ กรุณาเลือกหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th