สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4,242 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,524 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1,347 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3,091 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3,006 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,033 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 860 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,490 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 874 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1,300 คน
  รวม 24,767 คน

กราฟแสดงสถิติ ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย

Line Chart
จำแนกตามระดับชั้น
จำแนกตามประเภทวิชา


แสดงนักเรียน นักศึกษา ของ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล
1 5322010070 สาริณี  จินดากาญจน์
2 5323010024 อนุชา  ปุรินทราภิบาล
3 5323010025 อภินันท์  พานทอง
4 5323010101 โกเมศ  อะเนก
5 5323010105 ชวรัตน์  มูณีวรรณ
6 5333050002 พัชระ  รัมนา
7 5422010017 ภคพร  แตงอ่อน
8 5422010158 วัชญาณ์  รัตนเพ็ชร
9 5423010024 ธีรพงศ์  พุทธชาติ
10 5423010025 นพพร  จังกระหวัด
11 5423010026 ปรรักษ์  ทิปต์ปภาวี
12 5423010064 รัตติยากรณ์  ยอดนารี
13 5423010067 หัสดาวรรณ  สังข์มัน
14 5423010068 เหมือนแพร  กาญจนะพงษ์
15 5423010069 อนิยา  ขุนทอง
16 5423010072 ก้องภพ  เจริญวัฒนา
17 5423010077 วทัญญู  พิมพิสาร
18 5423010098 สุรศักดิ์  โรจนอุฬาร
19 5423010113 รัชนี  สิงห์ท้วม
20 5522010014 ปิยมาศ  ทองชัย
21 5522010019 รสสุคนธ์  วงศ์สวัสดิ์
22 5522010036 กัลยรัตน์  ทองเกลี้ยง
23 5522010041 จันทร์จิรา  ดิษฐาพร
24 5522010044 ฐิติมา  จิตเขม้น
25 5522010059 สิราวรรณ  สงอาจินต์
26 5522010070 กมลวรรณ  สุวรรณพรหม
27 5522010085 นริศรา  พริกประสง
28 5522010086 นิภาวรรณ  ยิ่งคำนึง
29 5522010089 พัชรี  จิตรมณียพันธ์
30 5522010094 วาริสา  เกื้อนุ้ย
31 5522010109 ฆรณี  เสน่หา
32 5522010118 ปฐมาวดี  สงอุปการ
33 5522010122 ผกามาส  ฉบับ
34 5522010125 พิไลลักษณ์  สังข์ดี
35 5522010156 จิราพร  มาเพ็ง
36 5522010172 วิลาสินี  มัธยาท
37 5522010186 ประภาณิช  รักษาเมือง
38 5523010001 จีรวัฒน์  หนูขาว
39 5523010003 นฤเบศ  สังทรัพย์
40 5523010005 วุฒิชัย  โชครักษ์
41 5523010006 ศุภชัย  สว่างวงศ์
42 5523010008 สิทธิพร  ย้อยหยด
43 5523010009 กฤตนู  ภูมิสุวรรณ
44 5523010017 สิทธิพงศ์  คชสิทธิ์
45 5523010020 อัมรินทร์  คงสวัสดิ์
46 5523010022 กัญญาลักษณ์  ชาญชล
47 5523010025 จิราวรรณ  คงปลอด
48 5523010035 กิตติภัฎ  มูสิกะ
49 5523010040 ศักดิ์ชัย  กาญชนะชัย
50 5523010046 ณัฐมล  คงศรีลัง
  ข้อมูลทั้งหมด 860 รายการ กรุณาเลือกหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th