สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)

วิสัยทัศน์
"สถาบันการอาชีวศึกษาชั้นนำ ด้านวิชาชีพและการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ในระดับชาติ"
 
:: factory
:: ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4,242 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 3,524 คน
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 0 คน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1,347 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 3,091 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 3,006 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4,033 คน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 860 คน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,490 คน
วิทยาลัยเทคนิคสิชล 874 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 0 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1,300 คน
  รวม 24,767 คน

กราฟแสดงสถิติ ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิทยาลัย

Line Chart
จำแนกตามระดับชั้น
จำแนกตามประเภทวิชา


แสดงนักเรียน นักศึกษา ของ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล
1 5221010056 ปฏิภาณ  ชัยกฤษ์
2 5221010222 คุณานนต์  เวชภักดิ์
3 5221040024 กฤษฎา  ทองพริก
4 5321040076 กรกมล  เอ็งเส้ง
5 5321040184 สุริยาวุธ  สุขสถิตย์
6 5322010044 บุษบา  จินดาวงค์
7 5322010228 ภานุเดช  สุพล
8 5421010018 ปวริศ  พวงมาลัย
9 5421010054 ชาญณรงค์  แก้วคง
10 5421010071 ไพโรจน์  เรืองหยู
11 5421010103 ณัฐภูมิ  คงเกตุ
12 5421010106 ธนภูมิ  นุ่นแก้ว
13 5421010180 จตุรงค์  แสงจันทร์
14 5421010197 พงษ์ศักดิ์  ทิพย์อักษร
15 5421010229 เจตรินทร์  นิลอุปถัมภ์
16 5421040192 ศราวุธ  ศักดิ์สูง
17 5421040256 เกียรติพงษ์  โชติกุล
18 5421060025 ปิยะบุตร  บุญเกิด
19 5422010326 มณีรัตน์  รัตนบุรี
20 5422010385 เสาวลักษณ์  รัตนคช
21 5431040021 ภูมินทร์  เหมทานนท์
22 5521010015 ปรมินทร์  นิ่ม
23 5521010016 ปรเมศวร์  นิ่ม
24 5521010032 ศุภกิจ  บุญเกิด
25 5521010036 สุชาครีย์  นาโสกบัณฑิต
26 5521010053 ณรงค์ศักดิ์  จินดาวงค์
27 5521010089 เชาวลิต  รัตนสุวรรณ
28 5521010109 พัชระ  บัวแก้ว
29 5521010113 ฤทธิเกียรติ์  เต็มเปี่ยม
30 5521010264 ณรงศักดิ์  พรหมสุทธิ์
31 5521010274 ธีรศักดิ์  เกตุสุรินทร์
32 5521010294 อภิเชษฐ์  ชัยฤทธิ์
33 5521040068 พิตตินันท์  สุวรรณประดิษฐ์
34 5521040073 วรวรรณ  จันทสุวรรณ์
35 5521040116 วิทยา  พรายแก้ว
36 5521040148 ปัญบุณย์  ทรงแก้ว
37 5521040204 สิทธิพล  ศรีคูณ
38 5521040219 ณัฐพล  นาคสีทอง
39 5521040241 ศิวกร  แก้วพลอย
40 5521060032 ยุทธนา  ชนะคช
41 5521060044 อภิสิทธิ์  ส่องเจริญ
42 5521220028 รุจพงศ์  รัตนสุภา
43 5522010015 นิตยา  รัตนบุรี
44 5522010024 รัตติกาล  สมทรง
45 5522010078 แก้วนิรชา  แก้วหย่อง
46 5522010184 หทัยชนก  จันทะเดช
47 5522010219 ธนากร  แสงจันทร์แก้ว
48 5522010241 สุนันท์  เกตสริญ
49 5531010023 กมลพันธ์  สุขนิตย์
50 5531040008 ประทีป  คงเอียด
  ข้อมูลทั้งหมด 2490 รายการ กรุณาเลือกหน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »

 
  สมัครสมาชิกจะได้รับข่าวสารล่าสุด และข้อเสนอของเรา.
  กรุณากรอกอีเมล
 

  :: veis1.ac.th

Ad Visitor Statistics
1 Online
2 Today
33 Yesterday
35 Week
636 Month
3,865 Year
3,865 Total
Record: 95 (05-06-2018)
You ip address : 54.156.85.167
 
:: หน่วยงานราชการ

 
   
   

© copyright . All rights reserved , veis1.ac.th
Tel : 075450482 Mobile : 094-5952449
Email : info@veis1.ac.th