:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประกาศผลการสอบคัดเลือก
 
 
 
รายละเอียด :
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประกาศผลการสอบ คัดเลือก นักเรียน นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2559
ระดับ ปวช.  วันที่ 3 เมษายน 2559
ระดับ ปวส. วันที่ 4 เมษายน  2559
ระดับ ปริญญาตรี วันที่ 8  เมษายน  2559
ลงวันที่ : Last update : 30 มี.ค. 2559