:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานตัว มอบตัว และขึ้นทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
 
 
 
รายละเอียด :
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
รายงานตัว มอบตัว และ ขึ้นทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดดังนี้
ปวช. วันที่ 10  เมษายน  2559
ปวส.  วันที่ 11  เมษายน  2559
ปริญญาตรี  วันที่  11  เมษายน  2559
ลงวันที่ : Last update : 30 มี.ค. 2559