:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : บรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2559
 
 
 
รายละเอียด :
การต้อนรับนักเรียน นักศึกษา การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
พร้อม ความรู้ ความรัก ความสุข เกิดขึ้นที่นี้ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ : Last update : 16 พ.ค. 2559