:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 โดยมีวิทยาลัยที่เปิดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ : Last update : 8 ก.ค. 2559