:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 4/2559
 
 
 
รายละเอียด :
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอำนาจ เต็มสงสัย นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เป็นประธาน
ลงวันที่ : Last update : 10 ก.ค. 2559