:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการ the network of speaking english
 
 
 
รายละเอียด :
โครงการ the network of speaking english โดยนายอำนาจ เต็มสงสัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และดร.เผก สิทธิพันธ์ เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมขนอมโกเด้นบีช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ : Last update : 18 ส.ค. 2559