:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการครูฝึกในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการครูฝึกในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมซีบีดีทู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ : Last update : 24 ก.ย. 2559