:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 6/2559
 
 
 
รายละเอียด :
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โดยมี นายอำนาจ เต็มสงสัย นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธาน
ลงวันที่ : Last update : 2 ต.ค. 2559