:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : จัดประชุมจัดทำคู่มือประชาชน
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดประชุมจัดทำคู่มือประชาชน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชุมแสง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ : Last update : 13 ต.ค. 2558