:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนระดับปริญญาตรี
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัด โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมซีสโตน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ : Last update : 22 ธ.ค. 2559