:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : สวัสดีปีใหม่ 2560
 
 
 
รายละเอียด :
สวัสดีปีใหม่ 2560 นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 นำโดย ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 นายภักดี ธุระเจน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ลงวันที่ : Last update : 3 ม.ค. 2560