:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : วารสารสถาบันฯ ปีที่ 2 เล่มที่ 3
 
 
 
รายละเอียด :
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทความวิจัยโครงการจัดตั้งวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 วันที่ 6-8 เมษายน 2560 ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ลงวันที่ : Last update : 6 เม.ย. 2560