:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ศึกษาดูงาน มทร.ธัญบุรี
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เข้าศึกษาดูงาน Active Learning และ STEM ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงวันที่ : Last update : 26 เม.ย. 2560