:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : พัฒนาเทคนิคการสอนระดับปริญญาตรี ระยะที่ 2
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนระดับปริญญาตรี (ระยะที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสุภายอรัลบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ : Last update : 7 พ.ค. 2560