:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2557-2559 ครั้งที่1 โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมเข้าซ้อมในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ : Last update : 16 ก.ค. 2560