:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการ Active Learning
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการ Active Learning ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภักดี ธุระเจน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยในสังกัดและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครพาณิชยการ ส่งครูเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้
ลงวันที่ : Last update : 26 ก.ค. 2560