:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการเทคนิคการพัฒนา PLC
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการ"เทคนิคการพัฒนา PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถาบันการอาชีวศึกษา" วิทยากรโดย ดร.อธิปไตย โพแตง ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมซีสโตน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ลงวันที่ : Last update : 13 ก.ย. 2560