:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการพัฒนาแผนยุทธศาตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 พ.ศ. 2559-2562 (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องทิวลิป2 โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ลงวันที่ : Last update : 9 พ.ย. 2560