:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ศึกษาดูงาน สถาบันการอาชีวศึกษา กทม.
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ณ สถาบันการอาชีวศึกษา-กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ
ลงวันที่ : Last update : 18 พ.ย. 2560