:: Document Download (เอกสารดาวน์โหลด) เอกสารทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
เลขที่เอกสาร : veis-038
วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-037
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-036
วันที่ 03 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2561 ..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-035
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)..
Download..