:: Document Download (เอกสารดาวน์โหลด) เอกสารทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
เลขที่เอกสาร : veis-020
วันที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560 : ายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2560..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-019
วันที่ 04 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560 : กำหนดซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษาาภาคใต้ 1..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-018
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 : การแต่งกายของบัณฑิต..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-017
วันที่ 05 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2560..
Download..