:: Document Download (เอกสารดาวน์โหลด)    
ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
   
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ Page :
เลขที่เอกสาร : veis-045
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-044
วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-043
วันที่ 02 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-042
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 : คู่มือพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-041
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่อง กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-040
วันที่ 07 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-039
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-038
วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 : ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-037
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-036
วันที่ 03 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2561 ..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-035
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-034
วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-033
วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-032
วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-031
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 : ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-030
วันที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-029
วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 : ประกาศ การรับสมัคร และการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-028
วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 : ายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-027
วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-026
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนังานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-025
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-024
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-023
วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 อัตรา..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-022
วันที่ 06 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2560..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-021
วันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-020
วันที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560 : ายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2560..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-019
วันที่ 04 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560 : กำหนดซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษาาภาคใต้ 1..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-018
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 : การแต่งกายของบัณฑิต..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-017
วันที่ 05 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2560..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-016
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2560..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-015
วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 : แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา ท.08..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-014
วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 : แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ท.07..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-013
วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 : แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ท.06..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-012
วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 : แบบคำร้องทั่วไป ท.01..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-011
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-010
วันที่ 03 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 : ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานขับรถ (จ้างเหมาบริการ)..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-009
วันที่ 01 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-008
วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 : ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-007
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 : ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-006
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 : ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-005
วันที่ 07 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 : ระกาศ เรื่อง สอบราคาซึ้อครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเซล)..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis-004
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 : แบบฟอร์มการลาของผู้อำนวยการสถานศึกษา..
Download..
เลขที่เอกสาร : 003
วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 : แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis1-003
วันที่ 04 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 : แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis1-002
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์..
Download..
เลขที่เอกสาร : veis1-001
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : สเปคครุภัณฑ์จากกระทรวง ict..
Download..