สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
(South Vocational Institute 1)
123 หมู่ที่ 8 ถนน ในเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 10270
085 9831052
1234
info@veis1.ac.th
www.veis1.ac.th