ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วันที่ : 20 ธ.ค. 2560
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ โรงแรม โนรา วิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก นายเชือบ จิตสามารถ คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมในครั้ง

ภาพประกอบ