ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Search
  
 

ภาพประกอบ ข่าวสาร
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน สถาบันการอาชีวศึกษา กทม.
วันที่ : 16 พ.ย. 2560
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ณ สถาบันการอาชีวศึกษา-กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 18-...เพิ่มเติม