สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1

Search
  
 
ประเภทเอกสาร
  
 

เอกสาร Download
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 3 ประจำปี 2563
วันที่ : 20 ม.ค. 2563
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่อง กำหนดการรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1(แก้ไข)
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่อง รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 (แก้ไข)
วันที่ : 17 ม.ค. 2563
ชื่อเอกสาร : ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 แบบ สช.1
วันที่ : 16 ม.ค. 2563
ชื่อเอกสาร : ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 แบบ สม.1
วันที่ : 16 ม.ค. 2563
ชื่อเอกสาร : แบบรับรองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 แบบรับรอง สม.1
วันที่ : 16 ม.ค. 2563
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
วันที่ : 03 ม.ค. 2563
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่ : 16 ธ.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่องขยายเวลาการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
วันที่ : 06 ธ.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ : 07 พ.ย. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่องประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
วันที่ : 30 ต.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
วันที่ : 25 ต.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1-16 (แก้ไข)
วันที่ : 22 ต.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2562
วันที่ : 15 ต.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง
วันที่ : 07 ต.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)
วันที่ : 27 ก.ย. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่องประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (พนักงานบริหารทั่วไปด้านวิชาการศึกษา)
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
วันที่ : 18 ก.ย. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศรับสมัครงานพนักงานราชการ (ด้านวิชาการ)
วันที่ : 10 ก.ย. 2562
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2562
วันที่ : 09 ก.ย. 2562
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2562
วันที่ : 16 ส.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน
วันที่ : 25 ก.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2562
วันที่ : 15 ก.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2562
วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2562
วันที่ : 04 พ.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : การปฏิบัติตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ : 11 เม.ย. 2562
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2562
วันที่ : 03 เม.ย. 2562
ชื่อเอกสาร : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2562
วันที่ : 20 มี.ค. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เรื่อง รายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
วันที่ : 28 ก.พ. 2562
ชื่อเอกสาร : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สอบสัมภาษณ์)
วันที่ : 25 ก.พ. 2562