:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดตรัง
ลงวันที่ : Last update : 21 ธ.ค. 2558