:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ โดยมีนายอำนาจ เต็มสงสัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมซีสโตน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2559
ลงวันที่ : Last update : 23 มี.ค. 2559