:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : จัดโครงการปฐมสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
 
 
 
รายละเอียด :
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จัดโครงการปฐมสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมนิภาร์การเด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอำนาจ  เต็มสงสัย นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายณรงค์  รัตนะ เป็นวิทยากร ซึ่งมีวิทยาลัยเข้าร่วมในการปฐมสัมมนา ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
2. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
3. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
6. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ลงวันที่ : Last update : 27 พ.ค. 2559