:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)   อ่านข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยการวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคพัฒนาวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นและเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 
 
 
รายละเอียด :
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยการวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคพัฒนาวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นและเทคนิคสุราษฎร์ธานี วันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ : Last update : 4 ส.ค. 2559